Aktuelt

I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel inviteres det til møte/arbeidsmøte tirsdag 13.08.19.

 

 

 

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune.

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, er stemmegivningen litt annerledes.

I forbindelse med arbeidet med samfunnsplanen inviteres du som er mellom 10 og 18 år til å delta med innspill i form av en fotokonkurranse med tema Øksnes.

Spørreundersøkelse for personer som har flyttet fra Øksnes de siste ti årene.

Øksnes kommune disponerer multerettigheter på Gnr. 76 Bnr. 1. Dersom du har lyst til å plukke multer på Stormyra, Strengelvåg kan du melde din interesse til kommunen.

Arbeidsgruppa har følgende oppsummering så langt

I dagens kommunestyremøte fikk Hilde Johanne Hansen tildelt Kongens fortjenestemedalje.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Fant du det du lette etter?