Nordland fylkeskommune har bedt Øksnes kommune om å oversende en prioritert liste med ønsker om leskur og bussholdeplasser. For å levere en best mulig liste trenger kommunen tilbakemelding fra innbyggerne på hvor det er behov for leskur og busslommer.

Her kan du se åpningstidene for Øksnes folkebibliotek i påsken: 

Her er gjeldende regler for besøk til Myreheimen, Alsvågheimen og Elvelund:

Øksnes kommune er tildelt kr. 407.194 i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Målet med ordningen er å sette kommunen i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Dagens møte i teknisk hovedutvalg kan du følge via livestream her:

Møte i teknisk hovedutvalg 25.03.2021

Dagens møte i Formannskapet kan du følge via livestream her:

Formannskapsmøte 25.03.2021

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte har vår regjering innført nye og strengere tiltak, som også vil gjelde oss her i Øksnes

Dagens møte i hovedutvalget for skole og kultur kan du følge via livestream her:
Møte i hovedutvalget for skole og kultur  24.03.2021

20.april er det oppstart av kurs i babymassasje. Kurset går over 5 kurskvelder over 5 uker. 
Påmelding gjøres tilhelsesykepleier Lena på 904 19 699 / 761 85 119

Dagens kommunestyremøte kan du følge via livestream her:
Kommunestyremøte 23.03.2021