NVE har via varsom.no sendt ut varsel om stor snøskredfare (faregrad 4) også for Lofoten og Vesterålen. 

Som de fleste har fått med seg, så er fortsatt det «meste» stengt. Men noe går også tilnærmet som vanlig, og her er en oversikt over hvilke telefontider og åpningstider som gjelder i påsken.

- og reiselivsbedriftene trenger vår støtte!

Viktig informasjon til de som er tilkoblet kommunalt avløpsnett og til eiere av private avløspanlegg (slamavskiller)

I forbindelse med prosessen med Nasjonale turiststier har Miljødirektoratet gitt tilsagn om 200.000.- kroner til skilting av kulturminner i området Valen-Stø og Enge langs Dronningruta i Øksnes.

Ønsker du å motta månedlig, kvartalsvis eller halvårlig faktura?

Til alle som kommer hjem igjen til Øksnes fra reiser, i Norge fra fylker definert i forskriften, eller fra utlandet:

Vi oppfordrer bøndene i Øksnes til å søke om tilskudd til drenering/profilering og omgraving.

I denne YouTube-filmen får Hermine (13) svar på spørsmål om koronavirus av Helen som er lege i Helsedirektoratet.