Babymassasje er en naturlig del av spedbarnsomsorgen, og styrker de positive bindingene mellom foreldre og barn.

Reno-vest har også i år fått midler fra Miljødirektoratet til å dekke kostnadene forbundet med strandrydding.

  

Fra mandag 25.05.20 vil barnehagen igjen ha normal åpningstid ved behov.
Det blir fortsatt oppfordret til kortere dager om det er mulig.  

Vi kan nå gradvis åpne opp for besøk ved Alsvågheimen og Myreheimen. For de besøkende er det utarbeidet retningslinjer for å ivareta nødvendig smittevern. 

Øksnesskolen vil bruke mandag til å få på plass alle detaljer i henhold til veileder om smittevern.

Kommunen har endret retningslinjer for bruk av kommunes idrettsanlegg 

 

 

Regjeringen har innført en mengde tiltak overfor næringslivet, som en hjelp i denne vanskelige situasjonen vårt land og vårt næringsliv er i. Det er ikke lett for den enkelte bedrift å holde oversikt over alle ordningene, og vite hvor og hvordan man skal søke.

Viktig informasjon til de som er tilkoblet kommunalt avløpsnett og til eiere av private avløspanlegg (slamavskiller)

Ønsker du å motta månedlig, kvartalsvis eller halvårlig faktura?

Til alle som kommer hjem igjen til Øksnes fra reiser, i Norge fra fylker definert i forskriften, eller fra utlandet: