Fakta og råd om Coronavirus kan leses på Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets nettsider. 

Øksnes kommune v/Hjemmebaserte tjenester søker avlastere for barn/ungdom og støttekontakter

Bassenget ved Myre skole vil pga avvikende vannkvalitet bli stengt med øyeblikkelig virkning.

Øksnes kommune tar fra i år i bruk en ny metode for å registrere målerstand på vannmålere. Dette betyr at vil sende ut SMS og/eller nye avlesningskort om vannmåleravlesning.

Avlesning av vannmålerstand kan enkelt sendes inn ved å svare på SMS eller gå inn på leseav.no . Alternativt kan man fylle ut målerstand på mottatt avlesningskort, og returnere dette til Øksnes kommune enten pr post, eller ved å levere avlesningskortet i kommunetorget.

Ildsjelprisen 2019 ble utdelt i kommunestyremøte 10. desember.

 -et reiselivskonsept med muligheter?

 

Vi trenger flere innbyggere med registrert bostedsadresse Øksnes! 

Våren 2019 ble undersøkelsen gjennomført blant ungdomsskoleelever i Øksnes og det var totalt 126 elever som deltok.

Linjeproff AS har fått i oppdrag av Telenor Norge å gjennomføre stolpe/kabelsanering i Nordland fylke.