Konfliktrådet Nordland søker nye meklere

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

Vi fortsetter testing av nytt system for streaming av møter, og vil i morgen sende direkte fra møtet i Teknisk hovedutvalg.

Vi tester ut et nytt system for streaming av offentlige møter. 

Det er snart ny vintersesong. Vi har hatt dialogmøte nr. 2 med næringa, med målsetting om å finne gode løsninger for å forhindre smitte.

Gjennom å gi ditt innspill til den nye interkommunale kystsoneplanen kan du bidra til å påvirke bruken av Øksnes kommune sitt sjøareal.

 

 

 

 

 

 

Alt for få bruker refleks når mørket kommer og det ønske vi å endre på.

Halvar Rasmussens vei skal asfalteres mandag 05.10, tirsdag 06.10 og onsdag 07.10.

Øksnes kommune forbereder oss nå på å vaksinere mange i målgruppene for vaksinen.

Innbyggerne i Øksnes har denne uken fått en gladnyhet. Vi leser i Bladet Vesterålens nettavis at vi har fått tildelt midler til en rekke prosjekter i Øksnes, og skal brukes til å motvirke ensomhet i den eldre befolkningen.

Øksnes kommune skal asfaltere Halvar Rasmussens vei i kommende uker. 

Kl. 18:00-20:00 arrangerer Øksnes kommune folkemøte i Kommunestyresalen på Øksnes rådhus