Aktuelt

Myre Fiskemottak i Øksnes kommune søker om tillatelse til utslipp fra mottak, videreforedling og forsendelse av fisk.

Per Erik Hagen og Ordfører Karianne B. Bråthen signerte avtalen i dagens kommunestyremøte.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.

Informasjon om vedlikehold av gatelys.

Hovedutvalg teknisk har i sak 084/18 vedtatt å legge forslag om reglement om motorferdsel ut på høring.

Her kan alle lag og foreninger i Øksnes registrere seg, samt holde egen informasjon oppdatert. Informasjon blir med dette tilgjengelig for alle.

Fant du det du lette etter?