Ildsjelprisen 2019 ble utdelt i kommunestyremøte 10. desember.

NVE har via varsom.no sendt ut varsel om stor snøskredfare (faregrad 4) også for Lofoten og Vesterålen. Varselet gjelder 4. desember.

Formannskapets forslag er lagt ut til offentlig ettersyn på Øksnes rådhus, kommunetorget, i tidsrommet 26. november – 10. desember 2019.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge.

Øksnes, Bø og Andøy kommune starter 4. og 5. 12.19 opplæringsprogrammet «Tidlig inn» som står for tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.

 -et reiselivskonsept med muligheter?

 

Øksnes kommune v/Hjemmebaserte tjenester søker avlastere for barn/ungdom og støttekontakter

Vi trenger flere innbyggere med registrert bostedsadresse Øksnes! 

Fv 950 Ramsvika - Sandset, på strekningen Skjerfjordeidet - Sandset kai blir stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

  

Øksnes kommune skal revidere kommuneplanens arealdel.