Stengt vei Fv 821 Lønnskogen - Stavneset, i Øksnes kommune

Arbeidet med å utføre vedlikeholdsarbeid på FV 821 mellom Lønnskogen og Stavneset vil fortsette fra i morgen den 17.10.19.

Klikk for stort bilde

Vi trenger flere innbyggere med registrert bostedsadresse Øksnes! 

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2020  fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie– Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2020.

Fv 950 Ramsvika - Sandset, på strekningen Skjerfjordeidet - Sandset kai blir stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

  

Øksnes kommune skal revidere kommuneplanens arealdel.

Frosten har meldt sin ankomst, og det er fort gjort å gli i trappa eller på vei til søppelboksen eller postkassen.

Ønsker du veiledning av et tverrfaglig team?

Pressemelding fra Nasjonalt senter for e-helseforskning

Øksnes legekontor starter vaksineringen mot sesonginfluensa 15. oktober.

Våren 2019 ble undersøkelsen gjennomført blant ungdomsskoleelever i Øksnes og det var totalt 126 elever som deltok.

Øksnes kommune har for tiden god tilgang til tilskuddsmidler til drenering / grøfting av jordbruksjord

.