Aktuelt

Arbeidet med felles Kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen har startet.

Her kan du lese administrasjonens forslag til budsjett 2019/ økonomiplan 2019-2022

Egil Kristoffersen & Sønner AS søker om dispensasjon fra arealplan for å kunne søke om flytting av akvakulturlokaliteten Bonhammaren 11248.

Øksnes kommune leaser flere biler, men det er særlig en leasingavtale som har fått stor oppmerksomhet de siste ukene. 

Nå kjenner vi på at vinteren nærmer seg og det er tid for å passe seg for å gli på trappa, på tur til søppeldunken eller postkassen!

Myre Fiskemottak i Øksnes kommune søker om tillatelse til utslipp fra mottak, videreforedling og forsendelse av fisk.

Per Erik Hagen og Ordfører Karianne B. Bråthen signerte avtalen i dagens kommunestyremøte.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.

Informasjon om vedlikehold av gatelys.

Her kan alle lag og foreninger i Øksnes registrere seg, samt holde egen informasjon oppdatert. Informasjon blir med dette tilgjengelig for alle.

Fant du det du lette etter?