Her finner du oversikt over tilbud til barn og ungdom sommeren 2022 fra 1.- 10. trinn

På grunn av bemanningssituasjonen på legekontoret i Øksens er det nå slik at det må forventes ventetid for en konsultasjon. 

Vanskelig å holde oversikten over hva som skjer på 17.mai? Vi har laget en helhetlig oversikt over de ulike programmene for 17.mai i Øksnes.

Har dere en sti som bør ryddes? - Da kan Øksnes kommune gi tilskudd til dette.

Øksnes kommunestyre vedtok i dag kommunens nye visuelle identitet. Den nye drakten skal bidra til å gjøre kommunikasjonen med innbyggerne tydeligere, og gjøre kommunen mer attraktiv for tilflyttere og arbeidstakere.

Har din serveringsvirksomhet fått ny daglig leder eller har dere pga. andre årsaker behov for at ansatte består etablererprøven eller kunnskapsprøven i Alkoholloven?

På grunn av sykdom og fravær hos Øksnes legekontor blir det nødvendig å endre på laboratoriets åpningstider i en periode fremover. 

Det har vært et stort utbrudd av fugleinfluensa blant hvitkinngås på trekk i vinter. Det er også funnet smitte hos havørn i Norge. Meld fra til Mattilsynet om du ser syke eller døde fugler.