Øksnes skytterklubb

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Øksnes skytterklubb
Tretinddalen Skytebane Langryggveien 169
8430 Myre
Gøran Dreyer
Org.nr.: 913466845
Telefon: 94983007
Aktiviteter
Kontaktpersoner