Næringslunsj

Øksnes kommune er i gang med et bredt sammensatt samfunnutviklingsarbeid. Det består av flere prosjekt og tiltak som samlet skal bygge et godt og vitalt Øksnessamfunn. Vi gjennomfører utviklingsarbeidet sammen med innbyggere og næringsliv. Gjennom tilrettelagte, organiserte og meningsfulle arbeidsprosesser skal vi sammen utvikle nye løsninger, som virker.

Dato
6. oktober 2022
Tid
11:00 - 12:30
Sted
Myre Kysthotell

Prosjekt vekst, næringsutvikling og bærekraft i Øksnes er vedtatt av styringsgruppa og nå er tiden inne for å presentere innsatsområdene for næringslivet. Vi inviterer derfor lokalt næringsliv til lunsj på Myre Kysthotell torsdag 6.oktober kl. 11:00-12:00. 

Program

Velkommen v/ordfører

Presentasjon Prosjekt vekst, næringsutvikling og bærekraft + pågående og planlagte prosjekt

Diskusjon: hva trenger næringslivet og hva kan vi få til sammen

 

Bindende påmelding gjøres innen 4.oktober til beate.stellander@oksnes.kommune.no

Arrangør

Øksnes kommune

Kontakt

Beate Stellander