Ansattoversikt


Voksenopplæring og flyktningtjeneste

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring og flyktningtjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningekonsulent og fagansvarlig på flyktningetjenesten 970 71 255

Hjertrud har det faglige ansvaret for flyktningetjenesten. Hun har også det overordnede ansvaret for de administrative oppgavene som er tillagt tjenesten.

Hun er koordinator for kommunens arbeid med bosetting, etablering, kvalifisering og integrering.