Ansattoversikt


Voksenopplæring og flyktningtjeneste

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring og flyktningtjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Programveileder 76 18 51 65 907 73 567

Tone har det overordnede ansvar for kvalifiseringen til den enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet. Det betyr at hun jobber tett med hver deltaker i arbeidet med deres individuelle plan, samt oppfølgingen av denne.