Ansattoversikt


Teknisk sektor

Ansatte i avdelingen Teknisk sektor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder teknisk 76 18 50 84 951 70 945

Teknisk sektor - Eiendomsforvaltning

Ansatte i avdelingen Eiendomsforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder teknisk 76 18 50 84 951 70 945

Teknisk sektor - Vei, vann og avløp

Ansatte i avdelingen Vei, vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder teknisk 76 18 50 84 951 70 945