Ansattoversikt


Teknisk sektor

Ansatte i avdelingen Teknisk sektor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef teknisk sektor 951 70 945

Teknisk sektor - Brann og redning

Ansatte i avdelingen Brann og redning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef teknisk sektor 951 70 945

Teknisk sektor - Eiendomsforvaltning

Ansatte i avdelingen Eiendomsforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef teknisk sektor 951 70 945

Teknisk sektor - Forvaltning

Ansatte i avdelingen Forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef teknisk sektor 951 70 945

Teknisk sektor - Vei, vann og avløp

Ansatte i avdelingen Vei, vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef teknisk sektor 951 70 945