Ansattoversikt


Teknisk sektor - Eiendomsforvaltning

Ansatte i avdelingen Eiendomsforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggdrifter 414 35 149
Byggdrifter 480 02 309
Byggdrifter 480 06 779
Byggdrifter 904 15 422
Enhetsleder teknisk 76 18 50 84 952 65 192
Bengt Stian Nilsen
Fagansvarlig 995 25 170