VIKARIAT SOM RUSKONSULENT

 

Ledig vikariat som ruskonsulent MED SAKSNR 18/781

Det er ledig 100 % vikariat som ruskonsulent fra 01.08.2018 til 30.04.19. med mulighet for fast tilsetting.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Samtaler med og veiledning/oppfølging av personer med rusrelaterte vansker

 • Praktisk oppfølging av brukere innen områdene rus og psykisk helse (Boevne, aktivitet, skole og arbeid og nettverksbygging)

 • Tverrfaglig samarbeid med andre i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

 • Utarbeide og koordinere individuell plan

 • Lavterskel rus og psykisk helse

 • Samarbeid med andre vedr. skjenkebevillinger og kontroller

 • Gjennomføre skjenke og etablererprøver

 • Delta i prosjekter og planarbeid etter nærmere avtale

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Stillingene ønskes besatt av person med 3 årig helse/sosialutdanning fra høgskole/universitet

 • Det er ønskelig med relevant praksis

 • Personlig egnethet vektlegges

 • Ønskes stort faglig engasjement og evne til nytenkning og utvikling

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne - norsk

 • Du må ha førerkort klasse B

 • Det vil bli avkrevd politiattest av nyere dato

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

Øksnes kommune kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø

 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til

Birgit Flåten tlf: 48 17 31 27.

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

 

SØKNADSFRIST: 22.07.2018

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post