Vikariat i fastlegehjemmel

Øksnes Helsesenter ligger i kommunesenteret Myre. Vi har fine lokaler og et godt tverrfaglig samarbeid. Vi benytter EPJ System X. Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten er god. Nordlandssykehuset, Stokmarknes ligger 7 mil unna. ØNH spesialist finnes på Myre. Kommunen har 6 legehjemler + 2 turnusleger. Deltagelse i lokal vakt mandag – torsdag kl. 16 – 21 og interkommunal legevakt kveld/natt, helg og høytid ved Vesterålen legevakt, Stokmarknes. Det kreves politiattest av nyere dato.

Fastlegehjemmel – vikariat ved Øksnes legekontor fra 01.04.18. til 31.03.19. med saksnr 18/184

  • Listestørrelse pr.t. 898

  • Økonomisk vilkår:

Legen har pr.t avtale om 0 løsning i kommunalt drevet legekontor.

Øksnes kommunestyre har nylig fattet vedtak om at ”Administrasjonen skal fremlegge forslag til fastlønnsavtale mellom Øksnes Kommune og fastlegene”.

Kvalifikasjoner for stillingene:

Det kreves autorisasjon som lege, gjennomført turnustjeneste og søkere må beherske norsk eller svensk skriftlig og muntlig. Den som tildeles vikariatet må kunne arbeide selvstendig, yte god service, være innstilt på fleksibilitet og ha gode samarbeidsevner.

Øksnes kommune kan tilby:

  • Et godt arbeidsmiljø, hyggelige medarbeidere og utfordrende arbeidsoppgaver.

  • Kollegial fraværsordning.

  • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

  • Ettergivelse av studielån dersom du er lånetaker i Statens lånekasse iht. deres regler.

Dersom du er interessert i å arbeide i Vesterålen, ta kontakt med enhetsleder helse Birgit Flåten tlf: 48 17 31 27 eller kommuneoverlege Ellen B. Pedersen tlf. 76185100.

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

 

SØKNADSFRIST: 05.03.18.

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post