ÅREMÅLSSTILLING SOM KOMMUNALSJEF HELSE, SOSIAL OG OMSORG MED SAKSNR 17/788

Det er ledig 100% åremålsstilling som Kommunalsjef helse, sosial og  omsorg i Øksnes kommune fra 01.09.2017.

Hovedarbeidsoppgaver:

Øksnes kommune søker leder for sektoren helse, sosial og omsorg, som sammen med rådmannens lederteam skal bidra til utvikling av gode kommunale tjenester for innbyggere i Øksnes. Vi vil ha en kommunalsjef som er tydelig i sitt lederskap for enhetslederne i sektoren, og som har god kjennskap til og forståelse for offentlig forvaltning.


Ditt oppdrag som kommunalsjef vil være:

 • Drifte helse, sosial og omsorgssektoren i Øksnes i henhold til planer, budsjett, vedtak og nasjonale føringer
 • Inngå i rådmannens lederteam og aktivt delta i kommunens strategiarbeid
 • Sørge for utvikling og kvalitet i tjenestetilbudet innen sektoren
 • Deltakelse i utforming av planer og utredning av saker som skal behandles politisk
 • Rapportere fra sektoren til rådmannen
 • Følge opp enhetslederne, og iverksette de beslutninger som blir tatt for sektoren

Kvalifikasjoner for stillingen:

Kommunen ser etter en kommunalsjef som:

 • Er utviklingsorientert og skaper oppslutning om omstilling
 • Er tydelig og har evne til gjennomføring
 • Ser nye muligheter og er aktiv pådriver i utvikling av organisasjonen og kommunale tjenestetilbud
 • Har relevant høyere utdanning med solid faglig bakgrunn, fortrinnsvis knyttet til sektorens fagområde.
 • Har bred ledererfaring fra kommunal eller annen relevant virksomhet.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig, og evne til relasjonsbygging

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

Øksnes kommune kan tilby:

 • En arbeidsplass som har fokus på nærvær
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lederavtale
 • IA-avtale og bedriftshelsetjenester
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement
 • Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass

Tilsettingsvilkår:

Arbeidstakere tilsettes i Øksnes kommune etter gjeldende lover og reglement.

Lønn etter avtale.

Stillingen er en åremålsstilling på 6 år. Prøvetiden er 6 måneder.

Språkkunnskaper:

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse.

Intervju:

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med orginale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte

Generelt:

Øksnes kommune oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Øksnes kommune er en IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jfr. Offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Nærmere opplysninger om stillingen får en ved å henvende seg til rådmann Elise Gustavsen, tlf 92817051 eller 76185039.

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes og linke søknaden til saksnummer 17/788

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

SØKNADSFRIST: 22.08.2017

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post