VIKARIAT I FASTLEGEHJEMMEL

VIKARIAT I FASTLEGEHJEMMEL - ØKSNES KOMMUNE

Øksnes Helsesenter ligger i kommunesenteret Myre. Vi har fine lokaler og et godt tverrfaglig samarbeid. Vi benytter EPJ System X. Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten er god. Nordlandssykehuset, Stokmarknes ligger 7 mil unna. ØNH spesialist finnes på Myre. Kommunen har 6 legehjemler + 2 turnusleger. Deltagelse i lokal vakt mandag – torsdag kl. 16 – 21 og interkommunal legevakt kveld/natt, helg og høytid ved Vesterålen legevakt, Stokmarknes. Det kreves politiattest av nyere dato.

Fastlegehjemmel – vikariat ved Øksnes legekontoret fra 01.06.17. til 31.03.18. med saksnr 17/463

 • Listestørrelse pr.t. 800

 • Fastlegehjemmel etablert som privatpraktiserende.

 • Økonomisk vilkår: Legen har pr.t avtale om 0 løsning i kommunalt drevet legekontor.

Kvalifikasjoner for stillingene:

Det kreves autorisasjon som lege, gjennomført turnustjeneste og søkere må beherske norsk eller svensk skriftlig og muntlig. Den som tildeles hjemmelen må kunne arbeide selvstendig, yte god service, være innstilt på fleksibilitet og ha gode samarbeidsevner.

Øksnes kommune kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø, hyggelige medarbeidere og utfordrende arbeidsoppgaver.

 • Kollegial fraværsordning.

 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

 • Ettergivelse av studielån dersom du er lånetaker i Statens lånekasse iht. deres regler.

Dersom du er interessert i å arbeide i Vesterålen, ta kontakt med enhetsleder helse Birgit Flåten tlf: 48 17 31 27 eller kommuneoverlege Ellen B. Pedersen tlf. 76185100.

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

SØKNADSFRIST: 15.05.2017

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post

STILLING SOM PEDAGOG MYRE SKOLE

 

STILLING SOM Pedagog Myre skole MED SAKSNR 17/408

Det er ledig 100% fast stilling som Pedagog ved Myre skole fra 01.08.2017.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

Pedagogen skal undervise på 1. trinnet. Stillingen vil også inneha kontaktlærerfunksjon for klassen.

Det kreves politiattest av nyere dato.

 

Kvalifikasjoner for stillingen:

Det er ønskelig med relevant utdannelse for småtrinnet / begynneropplæring. Praksis blir også vektlagt.

 

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

 

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til

Vigdis Indregard tlf: 76 18 50 00.

 

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes
 

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

 

SØKNADSFRIST: 01.05.2017

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post

SOMMERJOBB FOR UNGDOM

Sommerjobb for ungdom MED SAKSNR 17/397

 

Det er ledig Sommerjobb for ungdom i Øksnes kommune fra 19.06.2017.

 

Øksnes kommune har ledige sommerjobber, vesentlig til vedlikehold av kommunens grøntanlegg, for ungdom mellom 16–25 år, tilhørende i Øksnes kommune. Tidsrom: 19.06. – 18.08.17. Fødselsdato må oppgis.

Det er også ledig sommerjobb til en ungdom over 18 år, for malearbeid i 3 uker.

 

Kvalifikasjoner for stillingen:

Dersom du har sertifikat/disponerer bil bes dette oppgitt i søknaden

 

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

 

Øksnes kommune kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø

 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

   

  Kontaktperson; Bengt Stian Nilsen tlf: 76 18 50 00.

   

  Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes
   

  Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

   

SØKNADSFRIST: 05.05.2017

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post

KULTURSKOLELÆRER-DIRIGENT-MUSIKKLÆRER

STILLING SOM Kulturskolelærer-Dirigent-Musikklærer MED SAKSNR 17/396

Det er ledig 75 % stilling som Kulturskolelærer/Dirigent/Musikklærer fra 15.08.2017.

40 % er fast stilling, og 35 % midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelse fra høsten 2018.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 

Øksnes Kulturskole:

Korps- og kordirigent, messinglærer og instruktør for Korps i Skole - 40 % fast stilling
 

Grunnskolen i Øksnes

Musikklærer Sommarøy Skole 20 % midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelse fra skoleåret høsten 2018 Myre Skole 15 % midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelse fra skoleåret høsten 2018

  

Stillingen kan ev. kombineres med ledig stilling i som korpsdirigent og messinglærer ved Bø Kulturskole i Bø Kommune, 25 % fast stilling ( Utlysning Bø kommune ).

 

Arbeidsoppgaver, korpsdireksjon

Direksjon og undervisning i grupper. Konsertvirksomhet og samspill med de øvrige disiplinene i kulturskolen Planlegging, kortsiktig og langsiktig i samarbeid med korpsets styre. Rekrutteringsarbeid

 

Arbeidsoppgaver, messinglærer

Undervise på alle messinginstrumenter, individuelt og i grupper. Undervisning av nybegynnere og viderekommende elever Konsertvirksomhet og samspill Rekrutteringsarbeid

 

Arbeidsoppgaver, musikklærer

Undervise i musikkfaget på barne- og mellomtrinn Kjenne til kompetansemålene i K06 Bidra inn til skolens markeringer, som kulturkvelder og avslutninger.

Kvalifikasjoner for stillingen:

Søker en allsidig korps- og kordirigent, messinglærer og musikklærer.

Musikkfaglig og pedagogisk utdanning på høgskolenivå. Erfaring fra undervisning av barn og unge. Ved siden av evner til å arbeide målrettet for å gi voksne og barn gode opplevelser og ferdigheter gjennom musisering på ulike nivå, legger vi vekt på personlig egnethet, evne til samarbeid og være bindeledd mellom korps, skole og bidra inn i kulturskolens utviklingsarbeid. Søker må være kjent med Kulturskolens rammeplan, grunnskolens kompetansemål i K 06 for musikkfaget.

 

Vi vil være behjelpelig med å finne bolig.

 

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

 

Øksnes kommune kan tilby:

Variert arbeid i positivt miljø

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

God forsikringsordning og lånevilkår i KLP/SPK

 

 

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til:

Kulturskolerektor Susanne Pettersen, tlf. 76 18 50 00 / 93460317 eller enhetsleder for kultur Hilde J Hansen tlf. 76 18 50 44.

Myre Skole: Toril Karijord 951 32 334. Sommarøy Skole: Hilde Tendeland 993 29 011.

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

 

SØKNADSFRIST: 10.05.2017

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post