Havnestyret

 

Medlemmer    
Tommy Steffensen (AP)    
Stina Gustavsen (SV)    
    1. vara - Ole Martin Karlsen (H) 
    2. vara - Hildegunn Arntzen (AP)
     
John Terje Johansen (FrP)    
     Vara - Jimmy Antonsen (SP)
     
Fiskarlaget    
Kurt Karlsen/Mikal Steffensen            
     
Kystfiskarlaget    
Harald Antonsen/Johnny Johansen    
     
     
Leder: Tommy Steffensen (AP)    
Nestleder: Stina Gustavsen (SV)    

Publisert i Styrer, råd og utvalg

Utskrift E-post