Legekontoret

helsesenter 014
Foto: Torill J. Strøm

Øksnes kommunale legekontor holder til i moderne og vel utrustede lokaler i helsesenteret.

Telefonnummer 76 18 51 00
Telefonnummer til fastlegetelefonen: 800 43 573

Tilgjengelighet på legekontoret;

Åpningstid eksped. kl. 08.30 - 12.00
kl. 12.30 - 14.30 (unntatt torsdag)

Telefon-henvendelser 76185100

Åpningstider:

Mandag  8.30-12.00 og 13.00-14.00
Tirsdag  8.30-12.00 og 13.00-14.00
Onsdag  8.30-12.00 og 13.00-14.00
Torsdag 8.30-12.00
Fredag   8.30-12.00 og 13.00-14.00Du kan bestille/avbestille legetime på www.oksneslegekontor.no eller via SMS

Alle legene har tlf. tid. Kontakt legekontoret, tlf. 76 18 51 00

Legevakt - hele døgnet 116 117

Alle personer i Vesterålen som søker lege for akutt sykdom utenom kontortid, må ringe legevaktsformidlingen. Vesterålen Legevakt holder til i lokaler på lokalsykehuset, Stokmarknes.
Legevakten behandler bare pasienter der alvorlig sykdom eller skade er sannsynlig. Mindre alvorlige tilstander blir henvist til dagtid.

Nødsituasjoner 113
Benyttes ved alvorlig sykdom/ulykker og ved behov for ambulanse.

Som øyeblikkelig hjelp regnes:
• Livstruende sykdom eller skade.
• Alvorlig sykdom eller skade, eller mistanke om dette.
• Sykdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig forverring med å vente med legekonsultasjon til neste dag.
• Uutholdelige og sterke symptomer (smerte, kvalme eller lignende)

Offentlige legeoppgaver
Legene har foruten kurativ tjeneste også oppgaver som sykehjemslege på Myreheimen og Alsvågheimen, helsestasjons- og skolelege, smittevernlege, miljørettet helsevern, tverrfaglig samarbeid m.m..

Resepter
Henvend deg i god tid. For å kvalitetssikre denne tjenesten har vi som mål å ferdigstille resepten innen 3 døgn.
Vi har innført e-resepter.


Laboratoriet
Urin- og avføringsprøver MÅ merkes med navn og fødselsdato. (Umerkede prøver må kastes). Prøvene leveres i ekspedisjon.

Alle blodprøver skal være rekvirert av lege.
Sendeprøver må tas før kl. 13.30. (Husk torsdag før kl. 12.00).

Du kan få bestilt time for:

  • Fjerning av sting etter operasjon
  • Sårskift
  • Injeksjoner
  • EKG etter beskjed fra lege
  • Blodtapping (ikke blodprøver)


Betaling
Du betaler med kort på betalingsautomaten vår på venterommet samme dag som du er på legekontoret.

Glemmer du å betale, vil du automatisk få tilsendt en giro fra firmaet Melin Medical.
 

Kommunetorget.
Kommunetorget låner ut krykker hvis behov.

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post