Demensomsorgen i Øksnes

Ble etablert Hukommelsesteam i 2008 i kommunal regi. Teamet består av 3 medlemmer . Sammensatt av repr. Alsvågheimen, Myreheimen og Hjemmetjenesten.

For å komme i kontakt med teamet må det henvises via lege. Vi bidrar med kartlegging/utredning hos pasienter etter forordning av lege. Legen har utredningsansvar og diagnostisk ansvar.

Kartleggingen/utredningen skjer hjemme hos pas. Vi er alltid to ved hjemmebesøk.

Andre oppgaver undervisning/veiledning til pårørende og pleie- og omsorgspersonell.

Teamet tar sikte på å arrangere pårørendeskole en gang pr. år, fortrinnsvis på høsten, med påfølgende samtalegrupper.

Kommunen har to skjermete enheter ved henholdsvis Myreheimen og Alsvågheimen. Dette utgjør 13 plasser.

Det er etablert to avlastningsplasser ved Alsvågheimen som også kan benyttes av personer med demens. Denne tjenesten søkes om hos Tjenestekontoret.

På den frivillige siden har vi en Demensforening som er en lokal frivillig organisasjon under Nasjonalforeningen for folkehelse. Foreningen jobber for å spre informasjon om sykdommen gjennom ulike arrangementer, samler inn penger til lokale og nasjonale prosjekt, herunder forskning.

 

Snakk med demenslinjen 2011 x                  logo folkehelsen 

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post