Kurs Demensvennlig samfunn

Tirsdag 21. mai kl 18:00 blir det kurs i demensvennlig samfunn. Deltakerne lærer hvordan de bør møte personer med demens, og målgruppen inkluderer ansatte i privat og offentlig servicenæring.

«Et mer demensvennlig samfunn er avgjørende for mange og bra for alle. Personer med demens blir mer selvhjulpne og kan leve aktive liv lengst mulig. Ved å bli møtt med respekt og forståelse, vil personer med demens og deres pårørende oppleve trygghet, frihet og verdighet. Kunnskapen bidrar til at arbeidshverdagen til personer i ulike serviceyrker blir enklere, og kommuner og servicenæringer som deltar får et positivt omdømme».


Slik beskriver Nasjonalforeningen for Folkehelse et demensvennlig samfunn på sine hjemmesider. 

Signerte avtale med Nasjonalforeningen

Den 4. mars signerte Øksnes kommune ved ordfører Elisabeth Sørdahl en avtale med Nasjonalforeningen om at Øksnes kommune skal bli med i arbeidet for å bli et mer demensvennlig samfunn. Ved å inngå denne avtalen får vi tilgang til gratis kursmateriell og annen opplæring.

Første kurs allerede i mai

Første kurs vil bli avholdt på rådhuset tirsdag 21. mai. Dette er et kurs med varighet på 1,5 time, og kursdeltakerne lærer mer om hvordan de bør møte personer med demens. Målgruppen er i utgangspunktet ansatte i privat og offentlig servicenæring, f.eks. butikker, apotek, bibliotek, buss, drosje og kafe, men også alle andre som er interessert i temaet er velkommen til å delta. Ved gjennomført kurs får bedriftene et klistremerke som viser at de har ansatte som har kunnskap om personer med demens.

Kurset er et samarbeid mellom Demensforeningen, Øksnes Næringslivsforening og Øksnes kommune. Kursholdere vil være Marita Larsen og Viktoria Stavøy fra kommunens demensteam.

Vi håper at mange Øksnesværinger benytter denne muligheten til å få mer kunnskap om en diagnose som dessverre rammer stadig flere.