• Alternative navn: Brønnøysundregisteret

Artikler merket med: Brønnøysundregisteret

Foretaksregistrering

on tirsdag, 20 september 2011. Posted in Næringsutvikling, Emneord

introduksjonRegistrering i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Registering skjer på blanketten "samordna registermelding". Registrering er avgiftsebelagt.