Endrede åpnings- og telefontid i kommunetorget fra 01.mai 2018

Hovednummeret til Øksnes kommune, tlf. 76 18 50 00 og skranken i kommunetorget, Rådhuset, vil fra 01.mai kun være betjent mellom kl. 10.00 og kl. 14.00. Publikum og andre kan ved hjelp av søkefunksjonen på kommunens hjemmeside søke opp ansatte i kommunen, se eventuelle fraværsmarkeringer, samt når de er tilgjengelig:

http://trioweb.oksnes.kommune.no/guest

Legekontoret er fortsatt tilgjengelig på tlf 76 18 51 00, eller legevakt på Tlf. 116 117. Se åpningstider legekontor: http://www.oksneslegekontor.no/

Det vil være anledning til å benytte kunde-pc i kommunetorget for å sjekke tilgjengeligheten til de ansatte. I tillegg til dette jobbes det med å få en fasttelefon tilgjengelig ved publikums-pc, slik at publikum selv kan avtale møte/samtale med den enkelte ansatte som ligger inne i kommunens telefonregister.

Øksnes kommune går over til ny hjemmeside og digitale skjema høsten 2018.

Målet med dette er å skape en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner, men også for de ansatte i Øksnes kommune.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen

Politiet og Hovedredningssentralen følger situasjonen nøye og understreker at også nord i Nordland er det veldig stor skredfare. De anbefaler folk å unngå fjellturer i helga.

Varselet fra NVE:

Snødekkeoppbygningen er dårlig i hele Nord-Norge, med markante og svært utbredte vedvarende svake lag. Med regn og mildvær i flere dager svekkes bindingene i snøen, og vi kan forvente at det vil løsne store våte skred i både Nordland og Troms, sier vaktleder i Snøskredvarslingen, Emma Julseth Barfod.

Lørdag ventes store nedbørsmengder, med opp mot 70 mm nedbør i region Helgeland. I region Svartisen ventes opp mot 45 mm nedbør, slik prognosene ser ut nå. Vekten av disse nedbørsmengdene vil kunne resultere i at våte skred vil kunne gå i de fleste heng, og skredene vil også kunne bli meget store. Værutviklingen vil avgjøre hvor alvorlig situasjonen blir.

Faregrad 5 forekommer sjelden og er en ekstremsituasjon. Det er første gang vi bruker den høyeste faregraden i Norge. NVE følger situasjonen tett, og har kontakt med Fylkesmann, Vegvesenet og Hovedredningssentralen. Det er viktig at berørte kommuner vurderer beredskapsbehovet, understreker vaktlederen.

Tiltak fra Øksnes kommune:

Kriseledelsen følger fortløpende situasjonen.

Behov for hjelp?

Skulle det gå skred som skaper problemer på kommunale veier, ber vi deg kontakte driftsavdelingen på vakttelefon 481 40 391.

Følg varslingene her:

http://www.varsom.no/snoskredvarsling/

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Nyheter---samfunnssikkerhet-og-beredskap/

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Vannsituasjonen Klo og Stø

20180328 103558Kommunelegen sier at vannet på Stø og Klo igjen kan drikkes

På bakgrunn av den testingen som har vært gjort den siste uka, sier kommunelegen at det ikke lenger er grunnlag for å fraråde bruk av vannet på Stø og Klo. Det er særlig gjort tester mot muggsopp, fordi den første prøven viste svært høy forekomst. De neste prøvene, både ute på ledningenettet og i rentvannsbassenget, viste lav og ingen forekomst. Det kan ha vært en feil med første prøvetaking, men dette kan vi ikke få svar på. Kommunen valgte ut fra første prøvesvar å være «føre var», i påvente av oppfølgingsprøver.

Vi har hatt en vinter med manglende nedbør, og svært stabilt kaldt vær. En sånn klimatisk situasjon fører til lite tilførsel av nytt vann til kilden over tid, og det kan ha ført til at det er lite oksygen i vannet. Vi ønsker å teste råvannet for oksygeninnhold, for å se om lavt oksygeninnhold kan være årsak til lukt og smak på vannet. Dette skjer i samråd med Mattilsynet. Vi har også hatt Mattilsynet med på befaring i produksjonsanlegget, som en del av dette arbeidet.

Vi håper på mye nedbør og stor snøsmelting de nærmeste dagene. Dette vil gi tilførsel av nytt oksygenrikt vann til kilden. Når vannstanden i kilden har økt, vil det bli kjørt en dobbel utspyling av ledningsnettet. Dette vil foregå over to netter, og vil bli varslet i forkant slik at brukere har alle kraner stengt i tidsrommet utspylingen pågår. 

Mattilsynet bistår fortsatt kommunen for å løse problemet med lukt og smak på vannet, noe som ikke har med muggsopp å gjøre. Det jobbes for å løse disse kjente problemene. For abonnenter som synes lukt og smak er ubehagelig, vil vi fortsatt ha vann tilgjengelig i utplasserte tanker på Stø og Klo.

Vannet kan altså drikkes, og brukes som vanlig i husholdningen.

Mattilsynet har i dag gitt følgende uttalelse:

Mattilsynet er orientert om saken angående Ytre Langnes Vannverk, der det rapporteres om funn av avvikende lukt og smak på vannet.  Kommunen har selv tatt prøver av vannet, og fått disse analysert. Mattilsynet er blitt oversendt prøveresultater som ikke viser funn av sykdomsfremkallende bakterier eller parasitter. Det er heller ikke funn av muggsopp. Mattilsynet har derfor ingen funn på dette tidspunktet som viser at dette ikke er trygt å drikke vannet.

Lukt og smak problematikken kan komme av lavt vannivå og lite tilsig. Vi vil oppfordrer kommunen til å ta ytterligere prøver, da problemer med lukt og smak kan komme av kjemisk parametere, som det kan være greit å få oversikt over.

Det er kommunen selv i samråd med kommuneoverlegen, som må bestemme om bruksforbud eller kokepåbud skal opphøre. Mattilsynet kan gi råd, og se til at regelverket angående drikkevann er oppfylt, og at mottakere av vannet holdes løpende oppdatert over situasjonen.

 

                  

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post