Kommuneplanens samfunnsdel – høring

Kommuneplanens samfunnsdel legges med dette ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan-og bygningsloven §11-14. (Les planen her)

Planen vil bli gjort tilgjengelig gjennom kommunens hjemmesider, og kan i tillegg fås ved henvendelse til kommunetorget - Øksnes kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel forventes sluttbehandlet i kommunestyret i oktober 2010.

 

Øksnes kommune ber om at eventuelle merknader og kommentarer til Kommuneplanens samfunnsdel sendes Øksnes kommune, postboks 33, 8439 Myre innen 27. august 2010.

 Kontaktperson; Kommunalsjef Asbjørn Johansen

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Det nye Øksnes-kruset er kommet!

Øksnes-krusetØksnes-kruset er nå å få kjøpt i kommunetorget. Det er lagd krus som er utsmykket med to forskjellige motiv og tekst. Intensjonen er å få til en serie på seks forskjellige motiver m/tekst.

Motivene er hentet fra det som kjennetegner Øksnes og folket som bor her.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Øksnes kommune
Storgata 27, 8430 MYRE
Tlf 76 18 50 00
epost:
www.oksnes.kommune.no
Org.nr 845152012
Bank: 4648 07 00341
IBAN: NO09 4648 0700 341
BIC/SWIFT: SNOWNO22xxx