Det nye Øksnes-kruset er kommet!

Øksnes-krusetØksnes-kruset er nå å få kjøpt i kommunetorget. Det er lagd krus som er utsmykket med to forskjellige motiv og tekst. Intensjonen er å få til en serie på seks forskjellige motiver m/tekst.

Motivene er hentet fra det som kjennetegner Øksnes og folket som bor her.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Kontrakt ang. ny 1-10 skole på Myre underskrevet

Kontrakt mellom Øksnes kommune og Øksnes Entreprenør AS om bygging av ny 1-10 skole ble underskrevet i dag. Prosjektet starter denne uka og skolen skal etter planen stå ferdig 1. juli 2011. Totalsum for prosjektet er beregnet til 76 millioner kroner inkl. mva. Dette er den største kontrakten Øksnes kommune noensinne har tegnet, og er en oppfyllelse av den satsningen på oppvekstmiljøet kommunestyret vedtok i 2007.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Psykolog i kommunehelsetjenesten

lena_nygard2

Med bakgrunn i tilskudd fra Helsedirektoratet – modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten, har Øksnes kommune engasjert psykolog i en engasjementstilling 2010 - 2011.

Psykolog Lena Nygård er nå på plass. Nygård er fra Finnland, men har svensk som morsmål. Hun har lang erfaring fra arbeid ved helsesenter (helsevårdsentral).

Psykologen er samlokalisert med fastleger og helsestasjon og har kontor inne på helsestasjonen.

Barn, unge og deres familier kan få avtale med psykolog ved henvendelse til kommunetorget tlf. 76185000.

Psykologen har telefontid: Hver mandag og onsdag kl. 09.00 - 11.00.

Barn, unge, foreldre og samarbeidspartnere kan da ta direkte kontakt på tlf. 761 85168.

Psykologens arbeid inngår som en del av kommunens forebyggende helsearbeid innefor psykisk helse overfor gravide, barn, unge og deres familier.  Tjenestene har fokus på helsefremmende arbeid, mestring og muligheter.

Psykologtjenesten er først og fremst en tjeneste for barn, unge og deres familier.

Psykologen skal gi individrettet psykisk helsehjelp uten henvisning. Psykologen henviser til andre hvis behov for mer omfattende hjelp.

Det vil også bli gitt veiledning til relevant helsepersonell/samarbeidspartnere i kommunen.

 

Myre, den 29.03.10

Birgit Flåten

Enhetsleder helsetjenester

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Øksnes kommune
Storgata 27, 8430 MYRE
Tlf 76 18 50 00
epost:
www.oksnes.kommune.no
Org.nr 845152012
Bank: 4648 07 00341
IBAN: NO09 4648 0700 341
BIC/SWIFT: SNOWNO22xxx