Digital post til innbyggere og næringsliv

 

Som et ledd mot veien til å bli fullelektronisk tar Øksnes kommune i bruk KS SvarUT. SvarUt prosjektet er en del av kommunens strategi om digitalt førstevalg når det gjelder å kommunisere med innbyggere og næringsliv. Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert.

  • Utsendelse av post går fra kommunen til innbyggerens eller den næringsdrivendes meldingsboks i Altinn, Digipost eller e-Boks.
  • KS SvarUt benytter ID-porten.
  • KS SvarUt registrerer automatisk hvem som ikke åpner det elektroniske brevet i Altinn innen en gitt frist og sørger da for at det blir sendt som vanlig post
  • Innbyggere som mottar post i Altinn, kan velge om han/hun ønsker å motta brev i digital form eller ikke.

Funksjonaliteten er i drift fra 30.05.2017 og vil bli tatt i bruk i større grad utover året. Utrullering vil skje enhetsvis.

Digital postkasse

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende slik informasjon. Det offentlige ønsker at flest mulig oppretter en digital postkasse hos e-Boks eller Postens Digipost.

https://www.norge.no/ kan du skaffe deg digital postkasse og lese mer om e-Boks og Postens Digipost.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Orientering om eiendomsskatt Kommunestyremøtet 9.mai 2017

Leder KS Eiendomsskatteforum, Helge Høve, orienterte om eiendomsskatt i kommunestyrets møte 09.mai 2017.

Orienteringen er ment både til administrasjon, politikere og befolkningen i Øksnes kommune.

Høve orienterte blant annet om følgende i forhold til eiendomsskatt:

  • Styrker kommuneøkonomien
  • Sikker og stabil inntekstkilde
  • Lokal styring og bestemmelse

Det ble i tillegg sett på ulike alternativer for eventuell innføring av eiendomsskatt.

Kommunesektorens organisasjon (KS) definisjon av eiendomsskatt:

”Frivillig kommunal skatt som ikke inngår i inntektssystemet”

Du kan se pdf-versjon av presentasjonen her

Her kan du lytte til og se hele orienteringen som ble streamet.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Notat angående strandrydding

Sommeren 2016 ble det samlet inn ca 40 tonn marint avfall i Vesterålen.

Dette var et av de beste resultatene i Norge.  Reno-Vest søkte i 2015 om tilskudd fra Miljødirektoratet for å kunne imøtekomme strandrydderne med opplasting og innkjøring av avfallet, transport av rydderne til områdene som skulle ryddes, og til kostnader knyttet til sortering, kverning, pakking, transport og sluttbehandling. I tillegg har vi brukt betydelig spalteplass på strandrydding. 

Vi fikk innvilget kr. 370 000 som ble brukt både i 2015 og i 2016.

Kostnadene for innsamlet marint avfall i 2015 og 2016 utgjorde ca 250 000.-

For 2017 har var den nasjonale strandryddedagen 7.mai.  I Nord Norge kan dette være utfordrende i forhold til vær og snø.  Reno-Vest ønsker ikke å begrense ryddingen til en dag og derfor har vi sagt at strendene kan ryddes hele året.  Innsamlingen foregår i henhold til miljødirektoratets regler: 

  • Skjema for strandrydding hentes hos kommunen eller på gjenvinningsstasjonene.  Det kan også lastes ned via internett på www.reno-vest.no og på kommunenes hjemmesider.  Skjemaet skal gi miljødirektoratet/Reno-Vest oversikt over hva slags avfall som ligger langs kysten og hvordan det havner der.    Det skal også gi oss informasjon om hvor avfallet er hentet og hvem som rydder og når det ryddes.   Kommunen for også en oversikt over hvilke områder som er ryddet og mulighet for planlegging av ryddeaksjoner.
  • Reno-Vest sponser poser for strandrydding som fås hos kommunene eller på gjenvinningstasjonene.
  • Avfallet kan kjøres til nærmeste gjenvinningsstasjon.  Innkjøringa avtales med kontakt person i kommunene. Lokallag eller foreninger kan kjøre inn avfallet til gjenvinningsstasjonen og få dekket kostnadene via sin kommunekontakt som godkjenner, og Reno-Vest betaler.

Det kan også dekkes henting av avfall på veiløse strekninger.  Dette må avtales på forhånd med Reno-Vest.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Sykle til jobben aksjonen 2017

Sykle til jobben 201719. April går årets startskudd for bedriftsidrettens  ”Syklet til jobben” aksjon. Sykle til jobben aksjonen handler ikke bare om å sykle til jobben, men å registrere all fysisk aktivitet, hverdagsaktivitet som annen aktivitet i en periode på 60 dager. Nordland fylkeskommune betaler deltakeravgiften for alle innbyggere i Nordland som melder seg på. Dette er noe for alle, uansett aktivitet og form. Meld deg på enten sammen med noen som lag eller rett og slett som deg selv. For mer info : www.sykletiljobben.no

 

Du kan klikke på bildet for å lese hele plakaten!

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post