Hovedopptak barnehage i Øksnes for barnehageåret 2017/2018.

Øksnes kommune har gjennomført samordnet Hovedopptak for barnehageplass både i kommunale og private barnehager, og det sendes ut plasstilbud fortløpende. Alle med rett til barnehageplass, som søkte innen fristen, vil få et tilbud. Det vil bli opprettet nye plasser lokalisert i Tangsprellen barnehage for å imøtekomme det økte behovet.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Ny nettportal for innbyggerforslag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå lansert en ny versjon av https://minsak.no/ som er nettportalen for innbyggerforslag.

Minsak.no gjør det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerforslag elektronisk.

Den nye versjonen av minsak.no er tilpasset bruk på mobiltelefon. Den har også fått et mer moderne uttrykk.

KMD ønsker med portalen å bidra til et bedre lokaldemokrati, og styrke innbyggernes muligheter til komme fram med saker i lokalsamfunnet som de mener kommunen eller fylkeskommunen bør ta fatt i.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Oppstart turgruppe i Øksnes

Trenger du å overvinne dørstokkmila og komme deg ut? Psykisk helse og rustjenesten tilbyr tur i vår vakre natur og mange flotte turløyper hver onsdag i tidsrommet kl. 10-12. Første tur blir onsdag 25.01.17. Vi har ulike turmål hver uke, noen lengre og noen kortere. Ofte tenner vi opp bål og koser oss med varm drikke og matpakke.

Fysisk aktivitet forbedrer som kjent ikke bare den fysiske formen, men gir også følelse av overskudd og velvære. Som bonus får du masse hærlig frisk luft og trivelig selskap. Høres dette fristende ut? Da kan du kontakte turleder Anne-Lise Stavfjord tlf 913 86 825eller turleder Marte S. Stranda tlf 905 08 677.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post