Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen

Politiet og Hovedredningssentralen følger situasjonen nøye og understreker at også nord i Nordland er det veldig stor skredfare. De anbefaler folk å unngå fjellturer i helga.

Varselet fra NVE:

Snødekkeoppbygningen er dårlig i hele Nord-Norge, med markante og svært utbredte vedvarende svake lag. Med regn og mildvær i flere dager svekkes bindingene i snøen, og vi kan forvente at det vil løsne store våte skred i både Nordland og Troms, sier vaktleder i Snøskredvarslingen, Emma Julseth Barfod.

Lørdag ventes store nedbørsmengder, med opp mot 70 mm nedbør i region Helgeland. I region Svartisen ventes opp mot 45 mm nedbør, slik prognosene ser ut nå. Vekten av disse nedbørsmengdene vil kunne resultere i at våte skred vil kunne gå i de fleste heng, og skredene vil også kunne bli meget store. Værutviklingen vil avgjøre hvor alvorlig situasjonen blir.

Faregrad 5 forekommer sjelden og er en ekstremsituasjon. Det er første gang vi bruker den høyeste faregraden i Norge. NVE følger situasjonen tett, og har kontakt med Fylkesmann, Vegvesenet og Hovedredningssentralen. Det er viktig at berørte kommuner vurderer beredskapsbehovet, understreker vaktlederen.

Tiltak fra Øksnes kommune:

Kriseledelsen følger fortløpende situasjonen.

Behov for hjelp?

Skulle det gå skred som skaper problemer på kommunale veier, ber vi deg kontakte driftsavdelingen på vakttelefon 481 40 391.

Følg varslingene her:

http://www.varsom.no/snoskredvarsling/

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Nyheter---samfunnssikkerhet-og-beredskap/

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Barnehageplass

Øksnes kommune har til søknadsfristen mottatt langt flere søknader enn det vi normalt har plasser til.

Spesielt mange søknader var det for de minste barna, med 36 barn født i 2017.

Alle med rett til barnehageplass vil få et tilbud og vi arbeider nå med å legge til rette for nye plasser både i de kommunale og private barnehagene.

 
Lill Sørensen

Pedagogisk konsulent/konstituert Kommunalsjef

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Strandrydding 2018

Vil du rydde strender og fjæreområder så gjør du følgende:

  1. Meld fra til kommunen om hvor du planlegger å rydde.
  2. Hent blanke søppelsekker på gjenvinningstasjonen eller på rådhuset.
  3.  Du må fylle ut strandryddeskjema slik at vi og kommunen vet hvor det er ryddet.

Les mer info her

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post