Endrede åpnings- og telefontid i kommunetorget fra 01.mai 2018

Hovednummeret til Øksnes kommune, tlf. 76 18 50 00 og skranken i kommunetorget, Rådhuset, vil fra 01.mai kun være betjent mellom kl. 10.00 og kl. 14.00. Publikum og andre kan ved hjelp av søkefunksjonen på kommunens hjemmeside søke opp ansatte i kommunen, se eventuelle fraværsmarkeringer, samt når de er tilgjengelig:

http://trioweb.oksnes.kommune.no/guest

Legekontoret er fortsatt tilgjengelig på tlf 76 18 51 00, eller legevakt på Tlf. 116 117. Se åpningstider legekontor: http://www.oksneslegekontor.no/

Det vil være anledning til å benytte kunde-pc i kommunetorget for å sjekke tilgjengeligheten til de ansatte. I tillegg til dette jobbes det med å få en fasttelefon tilgjengelig ved publikums-pc, slik at publikum selv kan avtale møte/samtale med den enkelte ansatte som ligger inne i kommunens telefonregister.

Øksnes kommune går over til ny hjemmeside og digitale skjema høsten 2018.

Målet med dette er å skape en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner, men også for de ansatte i Øksnes kommune.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen

Politiet og Hovedredningssentralen følger situasjonen nøye og understreker at også nord i Nordland er det veldig stor skredfare. De anbefaler folk å unngå fjellturer i helga.

Varselet fra NVE:

Snødekkeoppbygningen er dårlig i hele Nord-Norge, med markante og svært utbredte vedvarende svake lag. Med regn og mildvær i flere dager svekkes bindingene i snøen, og vi kan forvente at det vil løsne store våte skred i både Nordland og Troms, sier vaktleder i Snøskredvarslingen, Emma Julseth Barfod.

Lørdag ventes store nedbørsmengder, med opp mot 70 mm nedbør i region Helgeland. I region Svartisen ventes opp mot 45 mm nedbør, slik prognosene ser ut nå. Vekten av disse nedbørsmengdene vil kunne resultere i at våte skred vil kunne gå i de fleste heng, og skredene vil også kunne bli meget store. Værutviklingen vil avgjøre hvor alvorlig situasjonen blir.

Faregrad 5 forekommer sjelden og er en ekstremsituasjon. Det er første gang vi bruker den høyeste faregraden i Norge. NVE følger situasjonen tett, og har kontakt med Fylkesmann, Vegvesenet og Hovedredningssentralen. Det er viktig at berørte kommuner vurderer beredskapsbehovet, understreker vaktlederen.

Tiltak fra Øksnes kommune:

Kriseledelsen følger fortløpende situasjonen.

Behov for hjelp?

Skulle det gå skred som skaper problemer på kommunale veier, ber vi deg kontakte driftsavdelingen på vakttelefon 481 40 391.

Følg varslingene her:

http://www.varsom.no/snoskredvarsling/

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Nyheter---samfunnssikkerhet-og-beredskap/

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Barnehageplass

Øksnes kommune har til søknadsfristen mottatt langt flere søknader enn det vi normalt har plasser til.

Spesielt mange søknader var det for de minste barna, med 36 barn født i 2017.

Alle med rett til barnehageplass vil få et tilbud og vi arbeider nå med å legge til rette for nye plasser både i de kommunale og private barnehagene.

 
Lill Sørensen

Pedagogisk konsulent/konstituert Kommunalsjef

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post