Orientering om eiendomsskatt Kommunestyremøtet 9.mai 2017

Leder KS Eiendomsskatteforum, Helge Høve, orienterte om eiendomsskatt i kommunestyrets møte 09.mai 2017.

Orienteringen er ment både til administrasjon, politikere og befolkningen i Øksnes kommune.

Høve orienterte blant annet om følgende i forhold til eiendomsskatt:

  • Styrker kommuneøkonomien
  • Sikker og stabil inntekstkilde
  • Lokal styring og bestemmelse

Det ble i tillegg sett på ulike alternativer for eventuell innføring av eiendomsskatt.

Kommunesektorens organisasjon (KS) definisjon av eiendomsskatt:

”Frivillig kommunal skatt som ikke inngår i inntektssystemet”

Du kan se pdf-versjon av presentasjonen her

Her kan du lytte til og se hele orienteringen som ble streamet.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Notat angående strandrydding

Sommeren 2016 ble det samlet inn ca 40 tonn marint avfall i Vesterålen.

Dette var et av de beste resultatene i Norge.  Reno-Vest søkte i 2015 om tilskudd fra Miljødirektoratet for å kunne imøtekomme strandrydderne med opplasting og innkjøring av avfallet, transport av rydderne til områdene som skulle ryddes, og til kostnader knyttet til sortering, kverning, pakking, transport og sluttbehandling. I tillegg har vi brukt betydelig spalteplass på strandrydding. 

Vi fikk innvilget kr. 370 000 som ble brukt både i 2015 og i 2016.

Kostnadene for innsamlet marint avfall i 2015 og 2016 utgjorde ca 250 000.-

For 2017 har var den nasjonale strandryddedagen 7.mai.  I Nord Norge kan dette være utfordrende i forhold til vær og snø.  Reno-Vest ønsker ikke å begrense ryddingen til en dag og derfor har vi sagt at strendene kan ryddes hele året.  Innsamlingen foregår i henhold til miljødirektoratets regler: 

  • Skjema for strandrydding hentes hos kommunen eller på gjenvinningsstasjonene.  Det kan også lastes ned via internett på www.reno-vest.no og på kommunenes hjemmesider.  Skjemaet skal gi miljødirektoratet/Reno-Vest oversikt over hva slags avfall som ligger langs kysten og hvordan det havner der.    Det skal også gi oss informasjon om hvor avfallet er hentet og hvem som rydder og når det ryddes.   Kommunen for også en oversikt over hvilke områder som er ryddet og mulighet for planlegging av ryddeaksjoner.
  • Reno-Vest sponser poser for strandrydding som fås hos kommunene eller på gjenvinningstasjonene.
  • Avfallet kan kjøres til nærmeste gjenvinningsstasjon.  Innkjøringa avtales med kontakt person i kommunene. Lokallag eller foreninger kan kjøre inn avfallet til gjenvinningsstasjonen og få dekket kostnadene via sin kommunekontakt som godkjenner, og Reno-Vest betaler.

Det kan også dekkes henting av avfall på veiløse strekninger.  Dette må avtales på forhånd med Reno-Vest.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Sykle til jobben aksjonen 2017

Sykle til jobben 201719. April går årets startskudd for bedriftsidrettens  ”Syklet til jobben” aksjon. Sykle til jobben aksjonen handler ikke bare om å sykle til jobben, men å registrere all fysisk aktivitet, hverdagsaktivitet som annen aktivitet i en periode på 60 dager. Nordland fylkeskommune betaler deltakeravgiften for alle innbyggere i Nordland som melder seg på. Dette er noe for alle, uansett aktivitet og form. Meld deg på enten sammen med noen som lag eller rett og slett som deg selv. For mer info : www.sykletiljobben.no

 

Du kan klikke på bildet for å lese hele plakaten!

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Pressemelding fra NAV

Slik vil vi i NAV møte brukerne

Mer selvbetjening på nett • Flere planlagte møter

Fra den 3. april blir det endringer ved oppmøte hos NAV-kontorene. NAV har utviklet en rekke selvbetjeningsløsninger på www.nav.no. Ved oppmøte i NAVs publikumsmottak vil alle brukere som er i stand til det bli henvist til www.nav.no, eller til NAV Kontaktsenter.

www.nav.no er åpen hele døgnet! På selvbetjeningsløsningene kan brukerne få

-       Generell veiledning på alle tjenester og ytelser

-       Tilgang til skjemaer og veiledning på utfylling av skjema

-       Søke på statlige ytelser elektronisk

-       Registrere seg som arbeidssøker

-       Finne ledige stillinger

-       Se status i egen sak, vedtak og utbetaling

-       Endring av kontaktopplysninger

-       Kontakte NAV gjennom å skrive til oss

Dersom www.nav.no ikke gir de svar som trengs, vil NAV Kontaktsenter veilede på telefon     55 55 33 33. NAV Kontaktsenter videresender oppgaver til NAV kontoret eller andre enheter der dette er nødvendig.

Gjennom å få flere til å benytte selvbetjeningsløsninger sikrer vi at riktig og oppdatert veiledning gis. Dette gjør at den enheten som skal behandle saken får søknad og dokumentasjon raskere inn til behandling. Ved at flere benytter selvbetjeningsløsninger, frigjør vi tid til oppfølging og til å hjelpe de som av ulike årsaker ikke kan benytte disse tjenestene selv. Møter med NAV skal i størst mulig grad være avtalt på forhånd. Dette gir oss mulighet til å gi bedre bistand til de som trenger oss mest.

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Fylkesdirektør Cathrine Stavnes – mob. 91 66 50 71

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post