Pressemelding fra NAV

Slik vil vi i NAV møte brukerne

Mer selvbetjening på nett • Flere planlagte møter

Fra den 3. april blir det endringer ved oppmøte hos NAV-kontorene. NAV har utviklet en rekke selvbetjeningsløsninger på www.nav.no. Ved oppmøte i NAVs publikumsmottak vil alle brukere som er i stand til det bli henvist til www.nav.no, eller til NAV Kontaktsenter.

www.nav.no er åpen hele døgnet! På selvbetjeningsløsningene kan brukerne få

-       Generell veiledning på alle tjenester og ytelser

-       Tilgang til skjemaer og veiledning på utfylling av skjema

-       Søke på statlige ytelser elektronisk

-       Registrere seg som arbeidssøker

-       Finne ledige stillinger

-       Se status i egen sak, vedtak og utbetaling

-       Endring av kontaktopplysninger

-       Kontakte NAV gjennom å skrive til oss

Dersom www.nav.no ikke gir de svar som trengs, vil NAV Kontaktsenter veilede på telefon     55 55 33 33. NAV Kontaktsenter videresender oppgaver til NAV kontoret eller andre enheter der dette er nødvendig.

Gjennom å få flere til å benytte selvbetjeningsløsninger sikrer vi at riktig og oppdatert veiledning gis. Dette gjør at den enheten som skal behandle saken får søknad og dokumentasjon raskere inn til behandling. Ved at flere benytter selvbetjeningsløsninger, frigjør vi tid til oppfølging og til å hjelpe de som av ulike årsaker ikke kan benytte disse tjenestene selv. Møter med NAV skal i størst mulig grad være avtalt på forhånd. Dette gir oss mulighet til å gi bedre bistand til de som trenger oss mest.

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Fylkesdirektør Cathrine Stavnes – mob. 91 66 50 71

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Hovedopptak barnehage i Øksnes for barnehageåret 2017/2018.

Øksnes kommune har gjennomført samordnet Hovedopptak for barnehageplass både i kommunale og private barnehager, og det sendes ut plasstilbud fortløpende. Alle med rett til barnehageplass, som søkte innen fristen, vil få et tilbud. Det vil bli opprettet nye plasser lokalisert i Tangsprellen barnehage for å imøtekomme det økte behovet.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Ny nettportal for innbyggerforslag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå lansert en ny versjon av https://minsak.no/ som er nettportalen for innbyggerforslag.

Minsak.no gjør det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerforslag elektronisk.

Den nye versjonen av minsak.no er tilpasset bruk på mobiltelefon. Den har også fått et mer moderne uttrykk.

KMD ønsker med portalen å bidra til et bedre lokaldemokrati, og styrke innbyggernes muligheter til komme fram med saker i lokalsamfunnet som de mener kommunen eller fylkeskommunen bør ta fatt i.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Oppstart turgruppe i Øksnes

Trenger du å overvinne dørstokkmila og komme deg ut? Psykisk helse og rustjenesten tilbyr tur i vår vakre natur og mange flotte turløyper hver onsdag i tidsrommet kl. 10-12. Første tur blir onsdag 25.01.17. Vi har ulike turmål hver uke, noen lengre og noen kortere. Ofte tenner vi opp bål og koser oss med varm drikke og matpakke.

Fysisk aktivitet forbedrer som kjent ikke bare den fysiske formen, men gir også følelse av overskudd og velvære. Som bonus får du masse hærlig frisk luft og trivelig selskap. Høres dette fristende ut? Da kan du kontakte turleder Anne-Lise Stavfjord tlf 913 86 825eller turleder Marte S. Stranda tlf 905 08 677.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post