Eiendomsskatt 2018 - skattelister

Kommunestyret har vedtatt å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk og næringseiendommer fra 2018. Med  hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra fredag 29. juni 2018. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- feste- og seksjonsnummer), eiendomsskattetakstene, skattesatsen og eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut på kommunetorget  og på biblioteket. I tillegg er den publisert på kommunens internettside www.oksnes.kommune.no.

Klage på  eiendomsskattetakst må sendes skriftlig  innen seks uker til eiendomsskattekontoret som har adresse Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 MYRE.

                

Økonomisjefen

 

Vedlegg:

Eiendomsskatteliste

Fritaksliste næringseiendommer

Takseringsretningslinjer

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post