Viktig informasjon - Vannverk Stø og Klo!

På grunn av urene prøver på det kommunale vannverket, velger Øksnes kommune å komme med følgende påbud: Vannet kan ikke brukes til drikkevann, koking av mat eller til å pusse tenner i.

Påbudet gjelder frem til ny nettprøve er analysert, ventet svar fredag. Oppheving av påbud vil bli meldt abonnenter på sms og kommunens informasjonskanaler. Det vil bli satt ut to tanker hvor det kan hentes rent vann, Klo og Stø. Drikkevann kan også hentes på Teknisk driftsavdeling på Langryggveien 22 fram til kl 16 hver dag. Spørsmål besvares av avdelingsleder Kristian Haugen, tlf 40873270.
 

Kommuneoverlege Ellen B. Pedersen gir følgende uttalelse om drikkevannet på Stø og Klo:

«Muggsopp i drikkevannet er ikke farlig. Nasjonalt folkehelseinstitutt er kontaktet. De støtter vårt råd om å unngå å drikke vannet, inntil målinger som er tatt direkte fra nettet er analysert, for å være føre var. Det er uansett ikke farlig med muggsopp i vannet,men det kan gi lukt, smak og farge, som er ubehagelig. Ingen av brukerne av den aktuelle vannkilden har kontaktet lege med helseplager, på grunn av vannet. Vi er derfor trygg på at ingen er utsatt for plager, men vi velger likevel å anbefale å unngå og drikke vannet inntil vi har endelige svar. Å dusje, vaske hender og bruke vannet til alt annet enn drikking, vurderes som trygt.»

Vi legger til at kommunen tester vannkvalitet regelmessig i tråd med vannforskriften. Dette er strengt regulert, og kommunen følger de prosedyrer som er kommunens ansvar. Forekomst av muggsopp i drikkevann er sjeldent, og ble oppdaget som følge av testing ut over det kommunen forskriftsmessig skal teste. Vi står i løpende kontakt med Mattilsynet, for å håndtere denne situasjonen på best mulig måte, og beklager de ulemper dette får for våre innbyggere som rammes.

 Kart vann

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post