Barnehageplass

Øksnes kommune har til søknadsfristen mottatt langt flere søknader enn det vi normalt har plasser til.

Spesielt mange søknader var det for de minste barna, med 36 barn født i 2017.

Alle med rett til barnehageplass vil få et tilbud og vi arbeider nå med å legge til rette for nye plasser både i de kommunale og private barnehagene.

 
Lill Sørensen

Pedagogisk konsulent/konstituert Kommunalsjef

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post