Ildsjelprisen 2017 Øksnes

Hvem skal få ildsjelpris i Øksnes 2017?

Bilde ildsjel 2017

 Ildsjelpris for Øksnes laget av BlåsIdé. (Foto Hilde J. Hansen)

I fjor høst kom et forslag til Øksnes kulturkontor fra Idrettsrådet om å etablere en ildsjelpris i Øksnes – et tiltak for å synliggjøre den store frivillige innsatsen som enkeltpersoner gjør i lag og foreninger. Ofte er denne innsatsen nokså usynlig selv om den gjerne er helt avgjørende for virksomhetenes aktivitet. Kandidater til prisen vil man finne både innen idrett, sang, musikk, teater, kulturvern og i bygdelag og foreninger. Prisen skal nødvendigvis ikke å være for ”lang og tro tjeneste”. Ildsjelprisen bør knyttes til aktiviteter i løpet av de siste årene, og vil være en årlig pris som deles ut.

Kulturkontoret har nå fått til å lage en særdeles vakker liten skulptur i glass som vil være helt unik som ildsjelpris i Øksnes. Den vil utvilsomt være både en stor glede og en stor ære å få av en verdig kandidat (se vedlagte bilde). Vi ber nå lag, foreninger og enkeltpersoner om å sende inn begrunnede forslag på kandidater til Ildsjelprisen 2017 til innen torsdag 28. september. Utdeling av prisen vil skje torsdag 5. oktober kl 18 i forbindelse med Tenketank idrett og friluftsliv i Øksnes.

Jury for prisen vil være:

Leder for HUSK, leder for Eldrerådet, leder for Idrettsrådet, leder for Ungdomsrådet, leder for Frivillighetssentralen, Enhetsleder for kultur og fritid. Juryformann vil være Robin Lillejord.

 

Øksnes Kulturkontor

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post