Hastighetsbegrensning Byggmakker og kryss Moloveien

Hastighetsbegrensning mellom Byggmakker og kryss moloveien, Myre, på grunn av dårlig veidekke og konstruksjon. Fartsgrensen er satt ned fra 50 km/t til 30 km/t.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post