Pressemelding fra NAV

Slik vil vi i NAV møte brukerne

Mer selvbetjening på nett • Flere planlagte møter

Fra den 3. april blir det endringer ved oppmøte hos NAV-kontorene. NAV har utviklet en rekke selvbetjeningsløsninger på www.nav.no. Ved oppmøte i NAVs publikumsmottak vil alle brukere som er i stand til det bli henvist til www.nav.no, eller til NAV Kontaktsenter.

www.nav.no er åpen hele døgnet! På selvbetjeningsløsningene kan brukerne få

-       Generell veiledning på alle tjenester og ytelser

-       Tilgang til skjemaer og veiledning på utfylling av skjema

-       Søke på statlige ytelser elektronisk

-       Registrere seg som arbeidssøker

-       Finne ledige stillinger

-       Se status i egen sak, vedtak og utbetaling

-       Endring av kontaktopplysninger

-       Kontakte NAV gjennom å skrive til oss

Dersom www.nav.no ikke gir de svar som trengs, vil NAV Kontaktsenter veilede på telefon     55 55 33 33. NAV Kontaktsenter videresender oppgaver til NAV kontoret eller andre enheter der dette er nødvendig.

Gjennom å få flere til å benytte selvbetjeningsløsninger sikrer vi at riktig og oppdatert veiledning gis. Dette gjør at den enheten som skal behandle saken får søknad og dokumentasjon raskere inn til behandling. Ved at flere benytter selvbetjeningsløsninger, frigjør vi tid til oppfølging og til å hjelpe de som av ulike årsaker ikke kan benytte disse tjenestene selv. Møter med NAV skal i størst mulig grad være avtalt på forhånd. Dette gir oss mulighet til å gi bedre bistand til de som trenger oss mest.

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Fylkesdirektør Cathrine Stavnes – mob. 91 66 50 71

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post