Legesituasjonen

Legesituasjonen i Øksnes, på rett spor

Øksnes legekontor har de siste år hatt utfordringer med rekruttering av leger noe som har medført ustabil bemanning og til tider underbemanning. Dette har medført ekstraordinær arbeidsmengde for våre leger, og situasjonen har gått litt for langt før vi fikk planlagt en kursendring. En fastlege sa opp sin stilling i høst, og med oppsigelsen stod vi i fare for å miste flere viktige legeressurser i kommunen.

Administrasjonen har de siste ukene vært i en konstruktiv dialog med legene om hvordan vi kan forbedre arbeidsforholdene, og redusere den totale belastningen på legene, slik at de velger å fortsette i Øksnes. Mandags ettermiddag lyktes vi i å få til en avtale, som gir kommunen frist til å få utbedret strukturen ved legekontoret i løpet av 2017. Denne avtalen medfører at vi får beholde dyktige leger i kommunen, også legen som har sagt opp, og vi får et legekontor som i løpet av 2017 skal gjennomgå en strukturering som tar for seg arbeidsfordeling, vaktordning, beredskap, utforming av prosedyrer, m.m.

Vi er svært tilfreds med å få på plass en avtale med legene som vurderte flytting, og føler oss sikre på at vi med strukturelle grep kan få til de endringene vi trenger ved Øksnes legekontor. Administrasjonen vil sammen med ansatte ved legekontoret bidra i en slik prosess, og vi har tro på at endringene vil være til det beste både for legene, de øvrige ansatte ved legekontoret og tjenestene til befolkningen.

Målet for administrasjonen er fortsatt å legge til rette for at dyktige fastleger skal velge å bli værende i Øksnes.

Elise Gustavsen

Fungerende rådmann

 

 

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post