Storting-og sametingsvalget 2017

Utlegging av manntall

Manntallet for Øksnes kommune er lagt ut til ettersyn fra 12.juli og frem til valgdagen.

Samemanntallet er lagt ut på samme sted.

Evt. klage over manntallet sendes: Øksnes valgstyre, Storgt. 27, 8430 Myre ()

Valgstyret

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Øksnes legekontor informerer. Diabetessykepleier som medhjelper for fastlegene slutter 30.07.17

Øksnes legekontor har hatt diabetessykepleier som medhjelper for fastlegene.

Helsesøster/diabetessykepleier Lena Frantzen har 100 % stilling i Øksnes kommune og har

arbeidet 30 % som  diabetessykepleier på legekontoret og 70 % som helsesøster på helsestasjonen.

Fra 1.8.17 vil hun arbeide 100 % som helsesøster.

Pasienter med diabetes vil få sin oppfølging hos fastleger.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Digital post til innbyggere og næringsliv

 

Som et ledd mot veien til å bli fullelektronisk tar Øksnes kommune i bruk KS SvarUT. SvarUt prosjektet er en del av kommunens strategi om digitalt førstevalg når det gjelder å kommunisere med innbyggere og næringsliv. Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert.

  • Utsendelse av post går fra kommunen til innbyggerens eller den næringsdrivendes meldingsboks i Altinn, Digipost eller e-Boks.
  • KS SvarUt benytter ID-porten.
  • KS SvarUt registrerer automatisk hvem som ikke åpner det elektroniske brevet i Altinn innen en gitt frist og sørger da for at det blir sendt som vanlig post
  • Innbyggere som mottar post i Altinn, kan velge om han/hun ønsker å motta brev i digital form eller ikke.

Funksjonaliteten er i drift fra 30.05.2017 og vil bli tatt i bruk i større grad utover året. Utrullering vil skje enhetsvis.

Digital postkasse

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende slik informasjon. Det offentlige ønsker at flest mulig oppretter en digital postkasse hos e-Boks eller Postens Digipost.

https://www.norge.no/ kan du skaffe deg digital postkasse og lese mer om e-Boks og Postens Digipost.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post