Hovedopptak barnehage i Øksnes for barnehageåret 2017/2018.

Øksnes kommune har gjennomført samordnet Hovedopptak for barnehageplass både i kommunale og private barnehager, og det sendes ut plasstilbud fortløpende. Alle med rett til barnehageplass, som søkte innen fristen, vil få et tilbud. Det vil bli opprettet nye plasser lokalisert i Tangsprellen barnehage for å imøtekomme det økte behovet.

Publisert i Forsiden

UtskriftE-post

Kulturmidler 2017 - Søknad

kulturmidlerØksnes kommune skal fordele kulturmidler innen kategoriene musikk, idrett og andre kulturformål.  Søknadsskjema lastes ned her. Vi ber om at retningslinjene leses nøye. Søknadsfristen er 2. mai. Søknad med vedlegg sendes digitalt til  , eventuelt sendes i posten eller levers i kommunetorget, Øksnes rådhus.

Mvh.

Hilde Johanne Hansen

Enhetsleder kultur

 

Publisert i Forsiden

UtskriftE-post

Strandrydding – marin forsøpling 2017

 

IMG 8155Reno-Vest åpner opp for å ta i mot avfall fra strandrydding allerede nå.

Vanligvis er det strandrydding i mai. Nå åpner imidlertid Reno-Vest for å ta imot marint avfall/strandryddeavfall GRATIS fra strendene allerede nå.

 

 

Hvalen med 30 plastposer i magen har skapt et stort engasjement, og det ønsker vi å ta alvorlig. IMG 8110

Nå kan alle gjøre følgende:

  • Hente blanke søppelsekker og strandryddeskjema på gjenvinningsstasjonen

    eller i kommunetorget på rådhuset.

  • Fylle ut strandryddeskjemaet, slik at vi vet hvor det er ryddet

  • Levere avfallet GRATIS på gjenvinningsstasjonen sammen med utfylt skjema.

Ta kontakt med kommunetorget, tlf 76 18 50 00, om du har spørsmål angående strandryddinga, eller på e-post til

 

Publisert i Forsiden

UtskriftE-post

Ny nettportal for innbyggerforslag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå lansert en ny versjon av https://minsak.no/ som er nettportalen for innbyggerforslag.

Minsak.no gjør det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerforslag elektronisk.

Den nye versjonen av minsak.no er tilpasset bruk på mobiltelefon. Den har også fått et mer moderne uttrykk.

KMD ønsker med portalen å bidra til et bedre lokaldemokrati, og styrke innbyggernes muligheter til komme fram med saker i lokalsamfunnet som de mener kommunen eller fylkeskommunen bør ta fatt i.

Publisert i Forsiden

UtskriftE-post