Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

 

BUF-dir lyser nå ut mulighet for å søke tilskuddsmidler for 2018 med frist 8. desember 2017.

Mer informasjon om søknadsprosessen og krav til søkere finner du her:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_mot_barnefattigdom___Utlysning_for_2018/

Søknadsskjema er tilgjengelig på nettportalen til BUF-dir.

Kontaktperson i Øksnes kommune er : Kari Gaarder

Som også kan nås på telefon 76185067

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Varsel om ekstremvær

Vi har mottatt følgende ekstremværvarsel fra Meteorologisk institutt ( varselet gjelder spesielt Helgeland, Salten og Ofoten, men varselet sendes alle kommuner i Nordland):

Ekstremværet 'Ylva' 

Varsel om ekstreme værforhold under ekstremværet ` Ylva ` gjelder for: Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten:

Onsdag kveld ventes økning til søraustlig full storm utsatte steder med lokalt kraftige vindkast på 40-50 m/s. Vinden er ventet å minke torsdag kveld i sør, i nord først fredag morgen.

Troms: Torsdag morgen ventes økning til søraustlig full storm utsatte steder med lokalt kraftige vindkast på 35-45 m/s. Vinden er ventet å minke fredag morgen.

Beskrivelse av værsituasjonen:

Lavtrykk i Norskehavet og høytrykk over Kola-halvøya setter opp et kraftig sørøstlig vindfelt over deler av Nord-Norge. Med denne vindretningen ventes store lokale variasjoner i vindstyrke, og det kan forventes kraftige vindkast på 35-50 m/s i utsatte fjordstrøk og andre leområder. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsekvenser:

Det blir stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer og fjelloverganger kan bli stengt. Det kan være farlig å oppholde seg utendørs. Det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, strømnett og skog.

For mer informasjon om ekstremvær: http://www.met.no/Meteorologi/A_varsle_varet/Varsling_av_farlig_var/

Fylkesmannen i Nordland

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post