DIALOGMØTE OM BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV HAVAREALENE

 

 

DIALOGMØTE OM BÆAREKRAFTIG

FORVALTNING AV HAVAREALENE

Dato: 4. oktober kl. 10.00 – 15.00
Sted: Øksnes Rådhus, kommunestyresalen

 

Deltakere: Fylkesmannens miljøvernavdeling,

Nordland Fylkeskommune, Kystverket, Mattilsynet,

Fiskeridirektoratet og næringslivsaktører.

 

For hvem: personer/aktører som direkte eller indirekte har interesse i hvordan havarealene i

Øksnes blir forvaltet.

 

Påmelding innen 1. oktober til næringskonsulenten:

Program for møtet finner du her

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Vannlekkasje på stø

Driftsavdelingen melder om vannlekkasje på Stø. Det blir derfor en del gravearbeider ved allmenningskaia, og abonnenter kan oppleve forstyrrelser på vannettet i området denne uken.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Status på nye klasseromsmoduler på Myre skole

Arbeidet med å få på plass nye klasserom(moduler) til elever på Myre skole er godt i gang.

Man kan se at området hvor modulene skal komme opp midlertidig er sperret av, og modulene forventes å være klare til å tas i bruk i begynnelsen av november.

Ved skolestart har fire klasser startet i midlertidige rom, som ellers fungerer som grupperom eller spesialrom. Dette krever noe tilpasning, men ordningen fungerer fint og undervisninga er godt i gang. Både elever og lærere er positive, og får dette til å fungere i påvente av nye klasserom.

Uteområdet ved Myre skole skal også få en tilførsel av nytt utstyr. Det skal suppleres med nye lekeapparater, også dette forventes å være klart til bruk i løpet av høsten.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post