Ytre langnes vannverk

Grunnet feil på doseringspumpe til midlet som skal ta bort humuspartikkler i vannet vil vannet kunne se litt brunere ut enn vanlig. Fargetall på siste prøve var 16 men det er godt under grensen i drikkevannforskriften som er 20.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Vannavstenging Ytre Langenes/Stø – Utspyling.

I forbindelse med reparasjon på ledningsnettet, vil det være variabelt vanntrykk og/eller vannmengde i området. Dette gjelder 02. – 03. mai kl. 23:00 – 06:00 og 03. – 04. mai fra kl. 23:00 – 06:00.

Hold kranene stengt i nevnte tidsrom. Vannet kan være misfarget og det kan forekomme luft i ledningsnettet etter utbedringene, så abonnentene bes derfor å tappe godt ut til vannet har klarnet (tapp ut på kaldvannet).

Spørsmål kan rettes til Driftsavdelingen på vakttelefon: 481 40 391

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post