Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv

 

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv blir elektronisk 15. august. 

 

15. august endres rutinene for søknad om tilskudd til sykdomsavløsning. Foretak registrere søknad om tilskudd i Altinn og får også svar med vedtak om tilskudd der.

Registrer søknad om tilskudd til sykdomsavløsning i Altinn fra 15. august!

Hvis du planlegger å sende søknad om tilskudd i august kan det være lurt å vente med å sende søknaden til det elektroniske fagsystemet åpner 15. august.

Kortere behandlingstid!

Det elektroniske systemet vil redusere tiden fra du søker om tilskudd til du har pengene konto med flere uker.

Slik gjør du

  • til siden www.altinn.no internett
  • Logg deg inn med MINID, BANKID e.l.
  • Velg landbruksforetaket ditt som Aktør
  • Søk opp og velg ordningen Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv
  • Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser osv
  • Last opp nødvendige vedlegg

Veiledning til deg som søker finnes inne i det elektroniske skjemaet.

Hvis du ikke kan bruke internett

Du kan gi avløserlaget eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

Papirskjemaet vil eksistere noen uker til

Ingen skal bli fri for tilskudd fordi de søker papirskjemaet overgangen til nytt system, men i løpet av høsten blir ordningen fullelektronisk for landbruksforetak. Snakk med kommunen først hvis du ønsker å benytte papirskjemaet etter 15. august!

Har du spørsmål?

Kontakt kommunen eller Fylkesmannen hvis du har spørsmål.

 

Vår kontaktinformasjon:
Telefon: 75 53 15 00
E-post:
Saksbehandler er Grete Nytrøen Kvavik

 

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Regulering av trafikk Nyksundveien 24.-27. juli 2018

 

 

Regulering av trafikk Nyksundveien 24. - 27. juli 2018

 

I forbindelse med at Lars Monsen og NRK kommer til Øksnes, samt at Havnedagan skal ha arrangement i Nyksund i samme periode, vil veien til Nyksund bli stengt for ordinær trafikk fra onsdag 25.07 kl. 08.00 til natt til fredag 27.07 kl. 02.00.

 

Veisperring settes opp nord for Høydalen, og det vil til enhver tid være personell ved veisperringen for å slippe forbi nødvendig trafikk.

Nødetater, drosjer, fastboende og gjester til næringsliv i Nyksund får fritt passere. Øvrige bes om å benytte drosjer, og shuttlebusser som Havnedagan setter opp, for å komme seg til Nyksund.

 

I tillegg vil Vesterålen turlag stanse trafikken som skal til Nyksund den 24. Juli fra kl. 17.00 - 24.00. Dette for å oppfordre personer som skal gå på tur med Lars Monsen om å parkere på anviste steder på Myre. Veien blir ikke stengt denne perioden, men turdeltakere blir oppfordret om å ikke kjøre til Nyksund og heller benytte drosje.

 

Det vil bli parkeringsforbud på parkeringsplassen ved moloen til Nyksund i perioden tirsdag 24.07 til og med fredags morgen.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

ØKSNES KOMMUNE - SOMMERJOBBER

Øksnes kommune har ledige sommerjobber, vesentlig til vedlikehold av kommunens grøntanlegg, for ungdom mellom 16–25 år, tilhørende i Øksnes kommune. Tidsrom: 17.06. – 16.08.12. Fødselsdato må oppgis.


Kvalifikasjoner for stillingen:

Dersom du har sertifikat/disponerer bil bes dette oppgitt i søknaden.

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

Øksnes kommune kan tilby:

¨       Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

¨       God forsikringsordning og lånevilkår i KLP

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til Einar Ellingsen tlf:  76185000.

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

SØKNADSFRIST: 23.04.2014

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post