Cermaq AS – Søknad om endring av oppdrettslokaliter Gisløy, Sør og Børøya.

Cermaq AS søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for endring av arealet og eventuell fremtidig utvidelse av lokaliteten på Gisløy, Sør, da deler av anlegget blir liggende i areal som er avsatt til flerbruks-friområde i planen.

 

Cermaq AS søker også om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for endring av arealet på lokaliteten Børøya, for utvidelse av anlegget og plassering av fôringsflåter. Deler av anlegget vil bli liggende i areal som er avsatt til flerbruks- friområde i planen.

 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen og ligger på kommunens hjemmeside. Eventuelle merknader på endringer av lokalitene må fremsettes skriftlig og sendes kommunen innen 15.07.18 .

Teknisk enhet

Øksnes kommune

Vedlegg:

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Koordinater Gisløy S og Børøya

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post