Søknad akvakultur i Øksnes kommune i Nordland

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Øksnes kommune i Nordland

Søker: Cermaq Norway AS org. 961 922 976

Søknaden gjelder: Endring av areal ved akvakulturlokalitet

Søkt størrelse: 3120 tonn

Lokalitet: 11238 Langøyhovden

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º48,237` Ø 14º51,976`

           Midtpunkt fôringsflåte N 68º48,250` Ø 14º52,166`

Kontaktadresse:

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 03.07.2018.

Vedlegg:

 

Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal uttalelse - Cermaq Norway AS

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Lokalitet Langøyhovden i Øksnes kommune - søknad om justering av areal

Beredskapsplan1

Beredskapsplan 2

B-undersøkelse Langøyhovden

Kvittering Langøyhovden

Søknad om arealendring Del 2

VFH-Rapport

Langøyhovden anleggskoordinater

Rapport 8986 Langøyhovden

Rapport 8987 Langøyhovden

Rapport C Langøyhovden

Strøm Langøyhovden 5m

Langøyhovden anleggsskisse

 

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post