HØRING: Samisk skrivemåte og navn på Skjerfjord/Skjellfjord

Statens kartverk har etter Stedsnavnloven §6 sendt navnet på høring. Den norske skrivemåten er tidligere hørt og det er derfor kun anledning til å svare på hva som er korrekt samisk navn og skrivemåte. Se vedleggene for oversikt over navnet.

 

Lag og foreninger med tilknytning til plassen har anledning til å uttale seg. Kommunen kommer også til å ta hensyn til uttalelser fra privatpersoner.

 

Hva vi ber deg skrive: Hvem du er, hvilket forhold du har til stedet og det samiske språket og hva din uttalelse er.

 

Det viktigste er ikke at du er flink til å ordlegge deg. Send derfor en uttalelse til oss dersom du har en mening om saken.

 

Uttalelsen sendes:  eller Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre.

 

Høringsfrist: 2.5.2018

 

Lenker til hjemmesiden:

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post