Hovedplan vann og avløp 2018-2025 – offentlig ettersyn

Hovedplan vann og avløp 2018-2025, Øksnes kommune – offentlig ettersyn.

Hovedutvalget for teknisk sektor vedtok i HT-sak 019/18 å legge forslag til hovedplan for vann og avløp, 2018-2025, ut på offentlig ettersyn.

Hovedplanen og hovedutvalgets vedtak I HT-sak 019/18 legges ut til offentlig innsyn i tiden 14.03-25.04.2018, på kommunetorget, Øksnes kommune. Dokumentet kan også leses her.

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Frist for å komme med innspill til planen settes til 25.04.2018. Innspill sendes Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller på e-post til .

Øksnes kommune

Teknisk enhet

Publisert i Høringer

Utskrift E-post