Kulturminneplan

OPPDATERT:

Vedlagt foreligger høringsutkast til kommunedelplan  Kulturminner i Øksnes 2017 – 2020. Last ned planen her.

Eiere til SEFRAG-registrerte bygninger som er ønsket med i kommunedelplanen har svarfrist  20. november.

Innspill til planen sendes til innen frist 15. desember 2017.

Publisert i Høringer

Utskrift E-post