Høring Kommunedelplan Kultur og Fritid Øksnes

Formannskapet  gjorde  i sak 118/17 følgende enstemmige vedtak 15.08.2017:

Høringsutkastet til Kommunedelplan for Kultur og fritid 2017 – 2020 sendes ut til høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, jamf. plan- og bygningsloven § 4 -1

Eventuelle bemerkninger/innspill til Høringsutkastet (klikk) sendes innen 26. september.

Link til Høringsutkast

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post