Kunngjøring - Myre Havbruk AS, Søknad om oppdrettslokalitet, Oppmyrebogen

I I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Søknad om akvakultur Øksnes kommune
Søker: Myre Havbruk AS 998 030 919
Søknaden gjelder: Ny lokalitet, fangstbasert akvakultur
Omsøkt størrelse: 1560 tonn MTB av villfanget torsk
Lokalitet: Oppmyrbogen
Koordinater: N 68º53,320` Ø 15º03,741`
Kontaktadresse:

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra 20.06.2017

Vedlegg:

 

Søknad om dispensasjon fra arealplan   - lokalitet Oppmyrbogen - etablering av anlegg for fangstbasert akvakultur 

Oppmyrbogen Sjøkart 1-50 000

Oppmyrbogen Dybdekart 1-5000

Oppmyrbogen Olex fortøyninger og gps

Olex Oppmyrbogen bilde3

Søknad om dispensasjon fro etablering av anlegg for fangstbasert akvakultur for villfanget torsk - lokalitet Oppmyrebogen i Steinlandsfjorden

Myre Havbruk AS - søknad om ny lokalitet Oppmyrbogen til fangstbasert akvakultur i Øksnes kommune

Søknad om fangstbasert akvakultur - Myre Havbruk - lokalitet Oppmyrbogen - Øksnes kommune

Vedlegg 2 - B-undersøkelse 19.01.2016 Oppmyrbogen

Vedlegg 4 - sjøkart anleggsplassering vs annen AK virksomhet

Vedlegg 5 - Oppmyrbogen 1-50 000-A3

Vedlegg 6 -Kystsoneplankart med lokalitet inntegnet 

Vedlegg 7 - Dybdekart 1-5000-A3 med pkt SM og MP

Vedlegg 8 - Anlegg med posisjonsangivelser

Vedlegg 9 - Oppmyrbogen anleggskart 1-1000

Vedlegg 10 - Oppmyrbogen Sjøkart 1-5000

Vedlegg 11 - Beredskapsplan

Vedlegg 12 - Oppmyrbogen strømrapport 15.11.2016

 

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post