• Aktuelt
  • Ny hjemmeside for Øksnes kommune

Ny hjemmeside for Øksnes kommune

oksnes_kommune_vapenskjold_G
Øksnes kommune er nå igang med å utvikle en ny og forhåpentligvis bedre hjemmeside. Håpet er at dette skal være veien til gode kommunale nettjenester for innbyggere og næringsliv i Øksnes. I tillegg håper vi selvfølgelig at hjemmesiden kan være til nytte for mennesker og bedrifter utenfor kommunens grenser.
Vi understreker at hjemmesiden skal utvikles videre og fylles med informasjon av forskjellig type. Derfor vil dere etterhvert finne mer og mer relevant informasjon og  forhåpentligvis oppleve Øksnes kommunes hjemmeside som en god tjenesteorientert portal.
I utgangspunktet skal dere finne all informasjon som lå på den "gamle" hjemmesiden også her. Kanskje på litt andre steder og i en annen form, men dog.
Så ønsker vi dere alle velkommen til vår nye hjemmeside og håper dere får nytte av denne i framtiden.

Publisert i Nyheter og prosjekter

Utskrift E-post